скульптура Матері Божої

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів навчає: всі люди – чоловіки і жінки – є улюбленими духовними дітьми Небесних Батьків: Небесного Батька і Небесної Матері. Коріння цього розуміння знаходиться в Священних Писаннях і ученнях Пророків про природу Бога, про наші стосунки з Божеством і  Божественний потенціалі чоловіків та жінок. Вчення про Небесну Матір – це дорогоцінне і особливе вірування Святих останніх днів.[ii]

Хоча офіційних записів про одкровення Джозефу Сміту стосовно цього вчення нема, деякі жінки з числа перших Святих останніх днів згадували, що він особисто розповідав їм про Небесну Матір.[iii] Найперші опубліковані посилання на це вчення з’явилися незабаром після смерті Джозефа Сміта в 1844 році в документах, написаних його близькими товаришами.[iv] Найбільш яскраву ілюстрацію цієї ідеї можна знайти у вірші Елізи Р. Сноу під назвою «Мій Небесний Батько», відомому сьогодні як гімн «У небеснім світлім краї». Цей текст виголошує: «Запитать дозволь тихенько:/Батьку, ти ж не одинак?/ В мене ж є Небесна Ненька?/ Дух Святий шепоче: Так!».[v]

Наступні керівники Церкви підтвердили існування Небесної Матері. У 1909 році Перше Президентство проголосило: “Усі чоловіки і жінки подібні до вселенських Батька і Матері, і в буквальному сенсі сини і дочки Божества.”[vi] Суза Янг Гейтс, видатний керівник в Церкві, писала в 1920 році про те, що видіння і одкровення Джозефа Сміта відкрили істину про те, що “Божественна Мати [знаходиться] поряд з Божественним Батьком.”[vii] А в зверненні «Сім’я: Проголошення  світові», опублікованому в 1995 році, Перше Президентство і Кворум Дванадцятьох Апостолів проголосили: «Кожна людина є улюбленим духовним сином або улюбленою духовною дочкою Небесних Батьків і, будучи такою, має божественну природу і долю.»[viii]

Пророки вчили, що наші Небесні Батьки працюють разом заради спасіння людської сім’ї. «Ми є частиною Божественного Плану, створеного нашими Небесними Батьками, які люблять нас», – навчав старійшина М. Рассел Баллард, член Кворуму Дванадцятьох Апостолів.[ix] Президент Гарольд Б. Лі сказав: «Ми забуваємо, що у нас є Небесний Батько і Небесна Мати, Які, напевно, піклуються про нас ще більше, ніж наші земні батько й мати, і що Вони постійно впливають на нас, намагаючись допомогти нам, коли ми робимо все, що можемо».[x]

Святі останніх днів спрямовують своє поклоніння до Небесного Батька в ім’я Христа і не моляться Небесній Матері. У цьому вони наслідують зразок, встановлений Ісусом Христом, Який навчав Своїх учнів «завжди молитися Батькові в Моє ім’я». [xi] Святих останніх днів вчать молитися Небесному Батьку, але, як сказав Президент Гордон Б. Хінклі, «той факт, що ми не молимося нашій Небесній Матері аж ніяк не применшує Її значення». [xii] Насправді, як писав старійшина Раджер Клаусон, «ми шануємо жінку, визнаючи Божественну природу в її вічному Прообразі».[xiii]

Як і стосовно багатьох інших істин Євангелії, наше сучасне знання про Небесну Матір обмежене. Проте, ми отримали досить знань, щоб оцінити святість цього вчення і осягнути Божественну модель, встановлену для нас, – дітей Небесних Батьків. Святі останніх днів вірять, що ця модель знаходить своє відображення в заяві Павла, що «Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка».[xiv] Чоловіки і жінки не можуть бути піднесені один без одного. Так само, як у нас є Небесний Батько, у нас є і Небесна Мати. Як писав старійшина Даллін Х. Оукс, член Кворуму Дванадцятьох Апостолів, «Наша теологія починається з Небесних Батьків. Наше найвище прагнення полягає в тому, щоб стати подібними до Них». [xv]

____________________________________

[i] Буття 1:26–27Мойсей 3:4–7До Римлян 8:16–17Псалом 81:6УЗ 132:19–20

[ii] See “Becoming Like God”; see also Elaine Anderson Cannon, “Mother in Heaven,” in Encyclopedia of Mormonism, ed. Daniel H. Ludlow, 5 vols. (New York: Macmillan, 1992), 2:961. For an extensive survey of these teachings, see David L. Paulsen and Martin Pulido, “‘A Mother There’: A Survey of Historical Teachings about Mother in Heaven,” BYU Studies 50, no. 1 (2011): 70–97.

[iii] Zina Diantha Huntington Young recalled that when her mother died in 1839, Joseph Smith consoled her by telling her that in heaven she would see her own mother again and become acquainted with her eternal Mother. (Susa Young Gates, History of the Young Ladies’ Mutual Improvement Association of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints [Salt Lake City: Deseret News, 1911], 15–16.)

[iv] See W. W. Phelps, “Come to Me,” in “Poetry, for the Times and Seasons,” Times and Seasons 6 (Jan. 15, 1845): 783

[v] “My Father in Heaven,” in “Poetry, for the Times and Seasons,” Times and Seasons 6 (Nov. 15, 1845): 1039; “O My Father ”, Гімни, № 179; see also Jill Mulvay Derr, “The Significance of ‘O My Father’ in the Personal Journey of Eliza R. Snow,” BYU Studies 36, no. 1 (1996–97), 84–126.

[vi] “The Origin of Man,” Improvement Era 13, no. 1 (Nov. 1909): 78.

[vii] “The Vision Beautiful,” Improvement Era 23, no. 6 (Apr. 1920): 542. У той час Гейтс була секретарем у Генеральному Президентстві Товариства допомоги.

[viii] “Сім’я: проголошенням світові”, Ліахона,  листопад 2010.

[ix] M. Russell Ballard, When Thou Art Converted: Continuing Our Search for Happiness (Salt Lake City: Deseret Book, 2001), 62.

[x] Harold B. Lee, “The Influence and Responsibility of Women,” Relief Society Magazine 51, no. 2 (Feb. 1964): 85.

[xi] 3 Нефій 18:19–21Від Матвія 6:6–9Від Івана 17:1, 5, 21, 24–25; див. також Від Матвія 4:10Від Луки 4:8; також 3 Нефій 13:917:15.

[xii] Gordon B. Hinckley, “Daughters of God,” Ensign, Nov. 1991, 100.

[xiii] “Our Mother in Heaven”, Latter-day Saints’ Millennial Star 72, no. 39 (Sept. 29, 1910): 620. Rudger Clawson was the editor of the periodical and likely author of this editorial.

[xiv] 1 до Коринтян 11:11.

[xv] Dallin H. Oaks, “Apostasy and Restoration,” Ensign, May 1995, 84.

Церква висловлює подяку вченим за наданий для статті  історичний матеріал; він використовується з дозволу власників.

 

Статтья “Небесна Мати” вперше була опублікована англійською мовою на сайті lds.org. Переклад Тамари Мартиненко.

 

У мене є питання

 

 

The following two tabs change content below.

Позаштатний працівник

Ця публікація була написана/перекладена одним із позаштатних працівників сайту mormon.in.ua Якщо ви маєте зацікавленість надати матеріали (тексти, відео, графіка, та ін.), будь ласка, повідомте нам на пошту: [email protected]
Авторское право © 2017 mormon.in.ua. Все права защищены.
Этот сайт действует независимо от Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (иногда называемой «мормонской Церковью»). Выраженное здесь мнение не всегда отражает позицию Церкви. Точка зрения отдельных людей является их личной ответственностью и не всегда отражает позицию Церкви. Чтобы ознакомиться с официальной позицией Церкви, посетите сайты LDS.org или Mormon.org.

Pin It on Pinterest